På verkstedet har det vært travelt med å få montert beskyttelsesgitter, internradio og vår reklame. Stig (sammen med Scanlaser) driver med montering og registrering av maskinstyring og andre GPS dippedutter i alle beltegraverene. Maskinene vil bli levert ut i løpet av siste del av august, eller begynnelsen av september. Samtidig er vi allerede i gang med planleggingen av neste års maskinhandel, det blir sannsynligvis litt færre maskiner da (Ca 10 -12 enheter. )

 

Selv om investeringsbudsjettet for 2011 lang på vei er oppbrukt, avsluttet vi likevel 2. kvartal med å inngå avtale med Trucknor Haugesund om levering av 10 stk Lastebiler. Dette dreier seg om 10 stk Volvo FH 16 600hk med påbygg fra Norslep, 5 Langendorf ”halfpipe” tippsemi og 5 biler og henger Gullkant dumper. Levering av disse bilene vil bli fra uke 47 og frem mot jul. Dette er en økning av lastebilparken vår, som nå vil telle 28 stk. De nye bilene vil bli bemannet fra Haugalandet og Nord-Hordaland.

 

Bilder av de nye biler kommer senere