Vassbakk & Stol er underentreprenør av Skanska bygg på Arna Urban.

Total entreprenør er Skanska bygg og utbygger er OBOS, Storbergen boligbyggelag.

 

Arna Urban er et boligprosjekt med tilhørende garasjeanlegg i underetasjen.

Beliggenheten er svært god; nær sjøen, senteret, skole, barnehage og ikke minst jernbanestasjonen.

 

Vi er  igang og har  revet  3 eneboliger + uthus. Dette rivningsarbeidet er nå avsluttet.

Vi skal utføre grunnarbeider, masseutskiftning ca. 8000 m3 og sprengning av ca. 20.000 m3.

Området skal planeres og klargjøres for betongarbeider.

I tillegg skal vi utføre uten omhus arbeider inkl. betydelig arealer med natursteinsmuring.

 

Det er også utfordrende sprengning mot skolebygg og barnehage like ved.  Jernbanetunnel ligger også like ved og vil nok gi oss utfordringer.

 

Når det gjelder VA grøfter blir det kryssing av hovedvei og de utfordringer dette fører med seg.

 

Vi ser frem til et godt samarbeid med Skanska bygg i perioden.

Oppdraget skal sluttføres iløpet av  høsten 2016.

 

Kontrakten for Vassbakk & Stol er ca kr. 15,3 mill eks. mva.

 

Anleggsleder på prosjektet er Kåre Flatlandsmo og driftsleder er Helge Pettersen.

 

For mer info se prosjektets nettside