I vårt miljøgate prosjekt på Spannavegen er det mange skolebarn å ta hensyn til. Vassbakk & Stol gjennomførte nylig en blindsone-dag på Norheim skole. Vi opererer med store maskiner og lastebiler. Da er det viktig at vi som entreprenør har fokus på å utføre våre oppgaver med forsiktighet. Vi skal også gjøre vårt for at informasjon om faremomenter kommer ut til de som ferdes i området vi har prosjekter.

Blindsone-dagen har til hensikt å fremme fokus på alle som ferdes i anleggsområdet og hvor lite en egentlig ser som lastebilsjåfør. Barna på Norheim skole fikk prøve å sitte i lastebilen og oppleve hvor lite en sjåfør ser i speil og rundt lastebilen.