Arbeidet startet i begynnelsen av oktober og skal ferdigstilles 30 november 2012. Kontrakten er på ca 23 millioner. Byggherren er Statens Vegvesen og det er Cowi og Ankonova som har prosjektert henholdsvis Va og veianlegget. Vegvesenet har selv stått for bro prosjekteringen.

Arbeidet er variert, motorveien skal legges om i 3 faser, dette er arbeider som må foregå om natten.

Det er ca 200 meter med GRP 600 mm vannledning som skal legges om, samt at deler av Foruskanalen skal legges om i 1200 mm rør. Industriområdet på Forus er et gammelt vann som ble drenert ut i begynnelsen av 1900 tallet så dårlige grunnforhold er ett stikkord her.

Vassbakk & Stol sine arbeid er godt i gang først og fremst tilrettelegging for pelearbeider. Kynningsrud har begynt å borre 914mm peler som skal borres ca 1,5 meterned i fastfjell for brofundamentene.  

Driftsleder er Ole Bent Nese, bas er Richard Hafver, stikker er Sigbjørn Sørdal Lindanger, anleggsleder er Tore Harestad