På prosjektet E39 i Vågsbotn er det fortsatt stor aktivitet og vi har nå gått inn i nye faser etter omlegginger av E39 på nord- og sørsiden av tunnelen.

Det har blitt mye nattjobbing i forbindelse med omlegginger og våre folk har gjort en veldig god innsats for å løse dette. På ettersommeren blir det ny omlegging av ca 3-400m firefelts motorvei for å gi tilgang til arbeidene med viadukt, så det er fortsatt utfordringer å ta tak i.

I begge tunnel løpene er alle grøfter og oppbygging av vei ferdig, slik at alle våre arbeidere er nå kommet ut i dagslys igjen. Her er fortsatt mye grøftearbeider å ta fatt på, selv om tyngste del av dette nå er unnagjort. Parallelt med arbeidene på E39 går også arbeidet på volvo tomta med masseflytting, boring og sprengning, og vi har et godt naboforhold til de:)

Ønsker alle en god og vel fortjent sommerferie!

Mvh Kåre  Flatlandsmo
Anleggsleder