Mesteparten av Utbyggingen på Eidsbakkane 4 går langs Eidsbakkane barnehage. 
Karmøy kommune fikk melding fra barnehagen om mye støy på lekeområdet og at foreldrene var bekymret for dette. Karmøy kommune kom for å ta målinger for å sikre at støynivået ikke var høyere enn det tillatte.
Det var ikke noe fare for hørselen til barna men, Vassbakk & Stol ønsket allikevel å gi øreklokker med Vassbakk & Stol klistremerke på.
Øreklokkene ble tatt veldig godt imot til stooor glede for barna. Så Vassbakk & Stol har fått mange stjerner hos lilleputtene og øreklokkene er flittig i bruk 🙂

http://www.h-avis.no/nyheter/leken-som-ble-til-virkelighet-1.6572672