Byggherre er Entra Eiendom. Kontrakten er på ca 8mill.

Vassbakk & Stol har revet mursteinsfasader, gravet ut for nybygg og i samarbeid med Velde fjellboring AS sprengt ut en heissjakt i eksisterende kjeller. Vassbakk & Stol skal også ha opparbeidelsen for en kollektivgate.

Driftsleder er Ole Bent Nese. Anleggsleder Tore Harestad