Vår nye leder av Skanska Norge ønsket å få et innblikk i hele Skanskas virksomhet og et besøk hos Skanskas datterbedrifter, er en fin anledning i så måte. Anders Danielsson gav utrykk for at det var inspirerende og veldig hyggelig å få snakke med den enkelte ansatte, som jo er bedriftenes viktigste resurs.
Anders og Ståle fikk en gjennomgang av vår virksomhet og en grundig presentasjon av Vassbakk & Stol.

Etter lunsj var det tid for et prosjektbesøk på T-forbindelsen.
Vi hadde en liten orientering på prosjektkontoret før vi kjørte hele trassen. Anders Danielsson fikk se et flott anlegg i strålende vær og hilst på flere ansatte i VS og Skanska.

Vassbakk & Stol ønsker vår nye administrerende direktør varmt velkommen.