Onsdag 30.11 til fredag 02.12. hadde V&S en samling for sine formenn, hvor hovedsaken var kurs i Norsk standard 3420 Mesteparten av av våre formenn var med på dette, men de som ikke har behov for NS-3420 i sin daglige jobb, slapp og delta (Lastebilformenn, ol.)

Jan Myrvold og Arne Berg fra MEF hadde hånd om undervisningen, og disse hadde et bra opplegg med tilhørende oppgaveløsning. Mye av undervisningen var rettet mot hvordan standarden skulle brukes, samt det som gikk på drift ute på byggeplass.

Onsdags kveld var det klart for teambuilding på Skeie idrettshus. Bjørn Egil Apeland hadde laget 4 øvelser som hvert lag i fellesskap skulle løse. Oppgavene var tilrettelagt slik at det ble satt fokus på viktigheten av samarbeid, ledelse og kommunikasjon. Til slutt ble det kåret et vinnerlag som bestod av følgende personer:

Geir Arne Ommundsen, Ole Bent Nese, Odd Magne Ytreland, Bjørn Sveinsvoll, Fred Ove Vatle, Bjørn Mannes og Paul Kvammen. (Vi GRATULERER :-))