Vegen skal utvides med ett ekstra felt inn i rundkjøringen for de bilistene som kommer fra Stavanger sentrum og skal inn til øya. Det skal også etableres ny sykkel og gangsti, samt at krysset klargjøres for eventuell fremtidig lysregulering.

Dette er en belastet veg som bærer preg av mye og tung trafikk. (Det passerer ca. 15000 biler i døgnet) Før Ryfast er ferdig, så er dette den eneste veien til og fra Hundvåg, så alt som skal gjøres i eksisterende vegbane må utføres som nattarbeid.

På denne årstiden kan det være vanskelig å grave i telen, og da er det greit med kreative ansatte som har ting og tang bak «løå». Som det ene bilde viser, er vi i full gang med å lage telt for koko verk av gamle tunellportal sperr, som Leif arvet etter en jobb vi hadde tidligere. Dette gjorde det mulig å tine telen.

Jobben har vi for Statens vegvesen og byggeleder er Steffi Bartel.
Ole Kristian Skibenes har den daglige driften av anlegget, og med seg har han Leif Harestad og Kurt Voll.
Anleggsleder er Tore Harestad

Våre arbeider skal være ferdig 01.03.13