Sted: Statoil sitt gassanlegg på Kollsnes i Øygarden Kommune.
Byggherre: Kværner Stord (tidligere Aker Stord)
Byggetid: 06.01.10- 01.12.11. Prosjektet ble ferdigstilt og overlevert uten anmerkninger 28.10.11.
Kontraktssum: ca 73 millioner

Prosjektet har blitt utført som et arbeidsfellesskap mellom Skanska og Vassbakk og Stol, med Skanska som styrende enhet. Vi har utført grunn- og betongarbeid som underentreprenør for Kværner Stord. Kværner har hatt en totalentreprise med Statoil på denne utbyggingen som skulle bidra til å øke kapasiteten på gassleveranser fra Kollsnes, samt gjøre anlegget mer robust med tanke på gassleveranser på vinteren.

Bemanningen på prosjektet har variert i byggeperioden, og på topp var vi ca 25 fagarbeidere på betong, ca 20 på grunnarbeid og 13 mann i administrasjonen. Ansatte hos våre underentreprenører kommer i tillegg til dette.

Hovedmengder i prosjektet: Det var kalkulert ca 89.000 timeverk på dette prosjektet. Ved ferdigstilling er det totalt rapportert ca 188.000 timer på våre arbeider. Dette skyldes et vesentlig omfang av endrings- og tilleggsarbeider som vi har utført parallelt med opprinnelig kontraktsomfang.
Ca 3500m3 betong
Ca 465 tonn armering
Utviding av 2 stk eksisterende bygninger (1 stk elektrobygg, og 1 stk bygg i renseanlegget).
Åpning/lukking av ca 2000 meter med eksisterende kabelgrøfter
Ca750 meter med grøfter for legging av nytt overvannssystem med GRP-rør( glassfiber).
Ca500 meter med levering og legging av trekkerør.

Anlegging/utbedring av veier for transport av prefabrikkerte moduler fra kaien og inn i prosessanlegget.Oppbygging av kranoppstillingsplasser og omkjøringsveier for Kværner.

Prosjektet har mottatt mye honnør for godt HMS-arbeid både fra Kværner, Statoil og Gassco (eier av gassanlegget). Vi har rapportert 427 stk RUH (rapport om uønskede hendelser) og gjennomført 47 stk SJA (sikker jobb analyser), og vi har ingen fraværsskader på prosjektet. I følge byggherre Kværner har vi i fellesskap gjennomført det beste prosjektet noen gang med tanke på fallende gjenstander, alvorlige hendelser og personskader.

Statoil`s prosjektleder Karl Inge Ulveseth uttalte til Skanska sin internavis ”Relasjon” nr 2/2011, at de var opptatte av å ha samarbeidspartnere som tar eierskap til verdiene til Statoil, og som har tydelige HMS – holdninger i sine organisasjoner. Han har latt seg imponere over Skanska/ Vassbakk og Stol på dette prosjektet: – ”Min erfaring med Skanska, både i planlegging og utførelse av arbeidet på Kollsnes, er svært imponerende. Skanska er et forbilde for anleggsbransjen med hensyn til bevissthet og HMS på alle nivåer i organisasjonen. Flere av de kampanjer og eksempler som er tatt med i felles HMS – arbeid har bidratt til å løfte oss alle sammen. Jeg anbefaler at dere viderefører dette i kommende prosjekter.”

På dette prosjektet har vi hatt et veldig godt samarbeidet mellom Skanska og Vassbakk og Stol. Vår innsats har blitt lagt merke til hos kunder, leverandører og samarbeidspartnere, og vi har oppnådd resultater som muligens kan brukes og være nyttige for oss ved senere tilbud for tilsvarende byggherrer.