Vi er opptatt av å legge forholdene til rette slik at våre lærlinger får et godt fundament for sitt videre arbeid.

Samlingen denne gang ble avholdt ved vårt hovedkontor på Bygnes og på paintbalbanen.

Flinke og dedikerte lærlinger ble undervist av Torgrim Storstein.

l-samling l-samling-3 l-samling-2