Som tidligere, hadde vi også dette året samlet alle våre nye lærlinger fra våre avdelinger, (Hordaland, Sør-Rogaland, Haugaland og Staupe) Foruten lærlingene, deltok Geir Boge og Harry Aase fra Okab, samt følgende fra V&S: Frode Slettebakken, Stein Torland, Leif Jakobsen, Torgrim Storstein, Jostein Ytreland, Espen P. Nordal, Jon Aage Ødegaard og Jan Einar Rød (Staupe)

Vi startet dagen med en gjennomgang og presentasjon av bedriften og så fulgte Torgrim opp med mye nyttig informasjon om hva det vil si å være lærling hos Vassbakk & Stol. Geir og Harry fortsatte med info om opplæringskontoret (Okab), lærlingportalen, og hva det innebar å være lærling tilknyttet Okab. Etter at disse var ferdig, hadde Rune Færøy en del om temaet rundt helse, miljø og sikkerhet, samt hva hver enkelt må passe særskilt på for at vi skal ha en trygg og sikker arbeidsplass uten ulykker. Jostein og Jon Aage hadde en grei gjennomgang som gikk på arbeidsmetodikk, samt bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr, osv.

Dette året begynte det totalt 13 nye lærlinger (en var forhindret fra å komme) og det var en flott gjeng som hadde til tider hektisk program denne dagen. Etter at program for dagen var over, hadde vi en omvisning i våre lokaler på Bygnes, og så gikk turen til en skog på Stangeland i Kopervik. Her ventet paintball geværene ferdig ladet og det var bare å trekke lag, og så var kampen i gang.

Hvem som gikk seirende ut av ”krigen” er noe usikkert, men undertegnede hadde i alle fall noen blåmerker om kvelden. Den som allikevel trolig fikk motta flest ”treff” var sikkert Harry fra Okab. Han gikk tom for kuler, og dette fikk noen med seg før de stormet ”stakkaren” 🙂 Resultatet var i alle fall at vi måtte gå manngard for å lete etter brillene, som Harry mistet under flukten fra kuleregnet. 🙂 🙂

Alt i alt så var dette en god samling, sammen med noen flotte ungdommer som har valgt å begynne som lærling hos V&S. Vi ønsker alle velkommen og lykke til med læretid og kommende fagprøver. (Om innsatsen som lærling blir like god som vist under ”paintball krigen”, må dette bli utrolig bra ;-))

Leif Jakobsen