Tre av de sju bruene er støpt og ca halvparten av tunnellengden er drevet. Vegtraseen er i hovedsak avdekket og fyllingene er lagt ut.
Det arbeides for fult med bruer, tunnel, muring, fylling, vegoppbygging, sikringsmurer, sognemurer og en del andre oppgaver.

Tirsdag denne uken støpte Skanska brudekket på Nygårdsbekkenbrua. Der gikk det med drøye 270 kubikk med betong.

På Solheim har det vært utfordringer knyttet til trafikkavvikling. Onsdag 26. mars gjennomførte UP en trafikkontroll som varte i 2 timer. En yrkessjåfør ble fotgjenger og 16 andre fikk forenklet forelegg for høy fart.

Anleggsleder: Andreas Skrunes og Rune Stumo

Ønsker alle en riktig god påske 🙂