Vassbakk & Stol står for grunnarbeidet på den nye næringsparken på Mjåtveit og er totalentreprenør for Liegruppen AS.  Området er 103 mål stort.

Næringsparken er delt opp i ulike områder som er tiltenkt ulike typer virksomheter. Det innerste område på tomten er tiltenkt industrivirksomhet, mens områder nærmere fylkesvegen egner seg godt til forretningsvirksomhet som er opptatt av å ha en synlig fasade.

Vassbakk & Stol  står for sprengning, masseutskiftning og planering av tomtene. I tillegg kommer bygging av vei og VA anlegg frem til tomtene. Arbeidet startet 1. Juni og Vassbakk & Stol har full aktivitet på området. 2 stk tomter skal ferdigstilles i begynnelsen på september.

Kontrakten for Vassbakk & Stol as beløper seg til ca.41 mill