1.Små prosjekter med fiber og kabelgrøfter for Haugaland Kraft kontrakt på 4mill. på Haugalandet.
2.Kabelgrøft i Hauskevågen for Haugaland Kraft kontrakt på 225.000 på Haugalandet.
3.Gang og sykkelveg Åmøy for Rennesøy Kommune kontrakt på 3mill. i Sør Rogaland.
4.Boligfelt Snøde Sør for Snøde Sør AS kontrakt på 15mill. i Sør Rogaland.
5.Vågsgaten for Skanska Norge kontrakt på 12mill. i Sør Rogaland.
6.Indre Vågen Sandnes for Skanska Norge på 3mill. i Sør Rogaland.
7.Boligfelt Hemningstad gård for Berge Sag As på 32mill. på Haugalandet.