Vi har fått oppdraget med grunnarbeidene for nytt boligområde på Hemmingstad.  Dette er en jobb til ca 30 mill. og det er planlagt over 80 boenheter her.  Etter ferdigstillelse, vil boligområde framstå som et flott og moderne felt.

Rett før jul 2011 begynte maskinene våre å renske områdene. Vi hadde en forholdsvis knapp tidsfrist til det første området skulle stå klart, og dette gjorde at vi har hatt det veldig hektisk fra første stund. Våre dyktige medarbeidere har gjort en kjempeinnsats og det ser ut til at vi når første milpæl innen aktuell frist.

For tiden er deg natursteinsmuring og rørlegging som er det mest sentrale, og nyansatt  rørlegger Henning Larsen har rikelig med arbeidsoppgaver. Videre skal Tor Bjørn Høie om en liten stund , montere støyskjerm langs vegen.  Andre utfordringer på anlegget er trafikken som foregår med elever fra Rossabø Skole. Elevene passerer anlegget 2 ganger per dag og vi har ekstra fokus på sikkerheten for disse. Våre arbeider er planlagt ferdigstilt ut på nyåret 2013.

Anleggsleder: Richard Kvalevaag
Prosjektingeniør: Kjell Oddvar Svendsen
Formann: Leif Arne Simonsen