8. klassingene på Stangeland ungdomskole har torsdag 27.10.2011 operasjon dagsverk. Det går ut på å samle inn penger til utdanningsprosjekt i Asia, Latin Amerika og Afrika.

I den anledning har Vassbakk & Stol fått 5 kjekke karer som skal jobbe hos oss.
Dagen deres startet med en gjennomgang av sikkerheten hos Vassbakk & Stol, før de startet med rydding av skråninger sammen med arbeidsleder Einar Fosen. I slutten av dagen ble de tatt med på en gjennomkjøring  i tunnelen på T-forbindelsen.