Karmøy kommune skal bygge en overvannstunnel på Norheim i tilknytning til flomsikring av Sakkestad bekken. Dette var en jobb Vassbakk & Stol var så heldig å få. Dette er en veldig spesiell jobb som vi ikke holder på med i det daglige.

Innholdet i denne delen av arbeider består av boring for avløpsledning og diverse legging av VA-ledninger på samme sted.

Grovhullsboring overvannstunnel Ø1500mm. L=180m med 2,1% fall og L=435m med 4,4% fall.
Grovhullsboring for trekking av Ø315mm spillvannsrør, Ø ca 400mm. L=282m med 3,7% fall.
Sprengning for 2stk, borgroper for borerigg.
Støyping av 3 stk store betongkummer.
Graving/sprengning av ca 300m grøft for VA- anlegg.
Legging av 770m VA-ledninger med dimensjon fra Ø100 til Ø1600mm.
Opparbeiding av midlertidige tilkomstveger.
Opparbeiding og asfaltering av boliggate.
Til – og frakobling til eks. VA -nett.
Rigg med spesiell inngjerding og sikring i boligfelt.

Anleggsleder er Knut David Vea, formann er Leif Inge Stange.

Vi har Entrepenørservice som underentrepenør i dette prosjektet