Omsetningen ble kr. 665mill som er på nivå med samme periode i år 2010. Resultat kr. 39 mill gir en margin på 5,8%. Årsprognosen for hele år 2011 er omsetning kr. 900 mill med et resultat på kr. 55mil (6,5 %)

Resultatet er noe i overkant av budsjett.
Det er gledelig å se at vi i dagens marked klarer å gjennomfører prosjektene slik at vi oppnår disse resultatene.
Ordrereserven er tilfredsstillene men er ordreinndekking på 40 % av neste års budsjett. Utsiktene i anleggsmarkedet i bedriftens markedsområde er bra for år 2012.

Vi har for tiden 60 pågående prosjekter.