I forbindelse med at vi holder på med legging av 9 km. 300mm vannledning (PE-belagt og strekkfast) i tunell tilhørende T-forbindelsen, var vi samlet for en gjennomgang / repetisjon for montering av duktile vannrør. 

Gjennomgangen av monteringsanvisninger, ble utført av Thomas Birkebekk fra SAINT-GOBAIN (Rørleverandør) og ble gjort for å kvalitetssikre disse arbeidene. Forruten våre egne ansatte, deltok også Karmøy kommune