De første arbeidene gjelder etablering av rundkjøring og ny infrastruktur som vi startet på 01.08.2011 og jobb nummer to gjelder sprenging og grunnarbeider for utvidelse av RTS bygg

Jobbene inkluderer ca 260 000fm3 med fjell og er i størrelsesorden på ca 100 mill. for Vassbakk & Stol AS. Infrastruktur jobben skal være ferdig til slutten av sommeren. Tomten for RST bygget skal være ferdig sprengt til jul, da starter utsprenging av parkeringskjeller som ligger mellom eksisterende bygg.

Dette vil pågå frem til april 2012 og er en stor faglig utfordring da vi skal sprenge helt inn til eksisterende bygg på begge sider.

Etter dette vil det være en del grøfter og inntilfylling, som er avhengig av betongproduksjonen og vil nok pågå frem mot våren 2013 da dette erfaringsmessig tar tid.