Arbeidet består i bygging av ny avisingsplattform, med tilhørende ny taksebane og sjøledning.  Vi skal også ta oss av fresing og reasfaltering av banekanter og taksebaner.

En annen stor del av jobben består i sprengning, avretting, fylling og masseutskiftning av sikkerhetsområdet rundt rullebanen – fra banekant til ca. 150 m. Det skal også etableres og utbedres utryknings-/ driftsveger rundt hele rullebanen, samt sette opp nye gjerder og porter en rekke steder.

Det skal jobbes intensivt over en periode og bemanningen (med UE) kan i kortere perioder komme opp i rundt 80 mann på natt og dag.

For at flytrafikken skal gå som normalt, så kommer deler av arbeidet til å foregå på nattestid.