Vårt arbeid består av graving og planering for nye kiosker, ca 1000m kabelgrøft, legging av høy- og lavspentkabler og trekkrør for fiber, vi har også utskifting av stikkrenner og oppgradering av eksisterende vei.

Anlegget ligger til fjells ca600 m.o.h. i et populært turområde. Vi har fått leie bedriftshytta til Haugaland Kraft som vi bruker som ”rigg”.

Arbeidslaget som er reist for å gjøre denne jobberen består av Ragnhild Fosshaug, Morten Engedal, Jakob Andreas Stensland og innleie Per Joar Svendsen. Formann på anlegget er Odd Magne Ytreland og anleggsleder er Asbjørn Askeland.