I løpet av dette året vil vi avslutte samtlige kontrakter med Avinor.

Vi er helt i sluttfasen, og nå gjenstår det kun å få ferdigstilt Fordrøyningsbassenget for glykolholdig avløpsvann fra den nye avisningsplattformen.
En lang og krevende prosjektperiode er nå bak oss, og det er grunn til å takke samtlige som har deltatt i prosjektene for en flott innsats.

Vi sitter nå i spenning og venter på avgjørelsen på neste storkontrakt som skal tildeles i løpet av neste måned.

Hilsen oss på Flesland.