Lilandshaugen er ett prosjekt hvor Avinor er byggherre.
Jobben har vært å masseforflytte over 1 mill. fm3 for å få plass til det nye terminalbygget på Flesland. Vassbakk og Stol har også hatt en del infrastruktur og blant annet bygd den nye Lilandsveien som går langs den flotte fjellskjæringen.

Det gjenstår noe arbeid med en teknisk kulvert. Dette er en tilleggsjobb som Skanska som UE utfører, og blir trolig fullført i løpet av oktober.

Prosjektledelsen vil takke alle som har bidratt og gjort en god innsats på Lilandshaugen.

Det er mye stort utstyr som er blitt brukt og mange kubikk som har blitt transportert
– Volum fjell ca. 1.124.104 fm
– Antall salver ca. 617 salver
– Antall tennere ca. 57.000 tennere
– Tonn sprengstoff ca. 630 tonn sprengstoff
– Største salve ca. 17.500 fm3
– Ca. 25 gravemaskiner og 24 dumpere på topp
– Den største gravemaskin som har vært på prosjektet er på 94 tonn, og har lastevolum i skuffe på ca.6 m3
– Lastevolum største tipptruck Cat 775 ca. 42 lm3 (25fm3)

Prosjektleder: Roald Himle
Økonomi: Terje Saltnes
KS/HMS: Jan Erik Eriksen
Anleggsleder masseforflytting: Jarle Nes
Anleggsleder Infrastruktur: Morten Opphaug
Driftsleder: Bjørn Mannes
Formann: Eivind Brekke
Formann: Arne Lindanger