Resultat før skatt ble 90,2 mill. kr, som gir en margin på 7,5 % og er en positiv økning fra 2014.

 20152014
Omsetning (i mill. kr.)1 2001 093
Resultat (i mill. kr.)90,257,4

Et historisk godt 2015

God produksjon og god inntjening i prosjektene gjør at Vassbakk & Stol legger bak seg et historisk godt 2015 både når det gjelder omsetning og resultat.

Flere viktige kontrakter er vunnet og igangsatt i løpet av 2015. Av utvalgte prosjekter som Vassbakk & Stol er involvert i nevnes E39 Hove-Sandved i Sør-Rogaland, FV 542 Stokkabekken – Siggjarvåg på Bømlo, samt E39 Svegatjørn – Rådal i Bergen.

Utsiktene for 2016 vurderes som tilfredsstillende. Pr årsskifte er samlet ordreserve på 1 mrd, dette er på tilsvarende nivå som samme tidspunkt foregående år.

Vassbakk & Stol er heleid datterselskap av Skanska Norge AS.

For ytterliggere informasjon kontakt:

Inge Jan Thorsen, Administrerende direktør, tlf. 930 15 575

Kjetil Rogde, Økonomisjef, tlf 932 53 299