Den 16.11.2011 ble den siste utvidelsen av taksebanesystemet på Flesland åpnet med høytidelig snorklipping av Avinor.
Til markeringen ble det benyttet brannkanoner, og de 3 store flyselskapene som får størst glede av markeringen, fikk prøvekjøre det siste tilskuddet av taksebaner( A1 ).

Utbyggingen av disse nye taksebanene på Flesland har pågått siden april 2010, og fram til i dag. I denne perioden er det bygget 3500m med nye baner på en bredde av ca 40m.

Vassbakk & Stol takker samtlige som har deltatt i prosjektet for en fabelaktig innsats, både natt og dag.

Nå gjenstår det å ferdigstille ny Deice plattform til våren, og utbedre en del sikkerhetsområder både i nord og sør.