På Myklabust holder vi på med oppføring av støyskjerm langs vegen. Det er til nå produsert ca. 700 lm støyskjerm, og det har gått med ca 14.000 lm kledning og ca 2.500 lm lekter.

I tillegg til Hermann Eriksen og Jens Høines som er innleid, så er det Gudmund Bjelland og Tor Bjørn Høie fra Vassbakk & Stol som er ansvarlige for denne jobben.