Arbeid som skal utføres er vei og VA anlegg. Arbeidene er under ledelse av Anleggsleder Richard Kvalevaag og Formann Otto Vold.

Det skal etableres 2000 meter med veger, 1900 meter med VA grøfter, kabelgrøfter og gassledninger. Det skal flyttes på ca 90000m3 med jord og 90000m3 med stein. Har i tillegg fått bestilling på murt bekkeløp.