Adm. dir. Inge Jan Thorsen fikk overbrakt utmerkelsen fredag kveld under middagen i forbindelse med Haugalandskonferansen 2013.

I tillegg til Vassbakk & Stol ble ResQ, og Rental Technology and Services nominert til årets bedrift.

Noe av det juryen la vekt på i sin begrunnelse, var at Vassbakk & Stol har vist stor vekst de siste år og solide økonomiske resultater. I tillegg ble vår satsing på HMS og null visjon hva gjelder etiske brudd vektlagt. Videre er bedriften synlig og bidrar positivt i sitt nærmiljø. Vassbakk & Stol fremstår som profesjonell på alle områder, og er en av Vestlandets største innen sin bransje.

Prisen ble delt ut av ordfører Petter Steen jr, i en fullsatt sal på Rica Maritim.

Vassbakk & Stol er stolt over denne utmerkelsen, og Inge Jan ønsker å få overbringe en takk til alle ansatte som har bidratt til at bedriften er der den er i dag.
Det er en stor motivasjon at vi blir lagt merke til som en stor og seriøs aktør.

Vassbakk & Stol har hatt positiv dekning i både aviser og i media som følg av utmerkelsen.

Utmerkelsen skal markeres internt i bedriften.