Anleggene som vi har hatt på Flesland har vært krevende både i omfang og utførelse. Ikke minst mhp. komprimerings arbeidene og dokumentering av disse.
Vassbakk og Stol har lagt ned mye tid og ressurser for å få til dette på en grei og oversiktelig måte.

Utfordringene var bla. å få til et system som var informativt for valsefører og som kunne fortelle hvor mye som var valset, hvilke nivå (lag) vi var på og oppnådd kvalitet (komprimeringsgrad). Samtidig burde det være mest mulig samsvarende med de andre maskinstyrings systemene vi har, med tanke på dataflyt, og ikke minst et system som kunne gi informativ og troverdig dokumentasjon både til oss selv og byggherre.

I samarbeid med Dynapac fikk Vassbakk & Stol utviklet et eksportformat som kan leses i programmet Gemini Terreng og Entreprenør. Programet gir oss mulighet til visning av komprimeringslagene i  tverrprofil og detaljvisning i plankartet.
Dette fungerer meget bra , men forutsetter at det i forkant blir utarbeidet en komprimeringsplan som samsvarer med fyllingsplan mhp lagtykkelser og nivåer på de forskjellige lag. Og at driften tar komprimeringen med i planleggingen av arbeidet.

Dynapac som er leverandør og produsent av valsene våre er av den oppfatning at Vassbakk og Stol er fremst i Norge ja t.o.m i det store utland på å dokumentere komprimeringen på denne måten.

Det er John Aage Ødegaard og Pål Grinde som har hatt dette som sin ”Baby”, og de har begge gjort en utmerket jobb med dette.

I forbindelse med lanseringen av sin nye serie av valser Inviterte derfor Dynapac Pål og Jon Aage til Sverige for å holde ett foredrag om hvordan Vassbakk & Stol registrerer og dokumenterer komprimeringsarbeidene med Dynapac sine DCO valser. De høstet stor applaus og anerkjennelse fra tilhørerene for dette . (En honnør også til valse førerne som har kjørt mange tusen timer på anlegget)
For at vi skal klare å videreføre kvaliteten og forbli ”alltid foran” er det viktig at vi klarer å gi nødvendig opplæring og opprettholde  nødvendig kompetanse på denne fører gruppen. Kanskje vi nærmer oss et kompetansebevis for valse førere, for vi ser at dette er en krevende og viktig jobb som er avgjørende for kaliteten av våre arbeider.