Hovedjobben er kulltransport og vedlikehold av alle veier og flyplassen +betjene lasteanlegget for båter som kommer og henter kull, i tillegg til dette er det en del jobber som kommer ekstra som ble mye mer enn det AF hadde trodd i utgangspunktet.

Derfor ble Jostein kontaktet om vi hadde noe folk å leie ut for en periode til dette arbeidet.

Det endte med at 5 mann fikk denne muligheten.
Håvard Johansen, Kristen Ødegård, Christer Olsen og Lars S. Jensen som maskinførere og Ole-Kristian Løvik som driftsleder.

Vi har blitt tatt veldig godt i mot av AF her oppe og alle mann trives her oppe på 78 grader nord.
Det er mange trivelige kollegaer og veldig god mat så vi lider ingen nød.

Av maskiner som er å nevne så kjører de kull med Cat 775 tipptruck med kasse som er bredde 1 meter og oppbygde karmer som den får med seg 76m3 på lasset så det er jo brukbart ellers så er det en D 11 doser med spesialtilpasset skjær som tar med seg 75-80 m3kull i skyvet. (den har navnet TASSEN) hehe

Ellers så er det vill og vakker natur her oppe som er meget spesiell.