Okab har en fantastisk mulighet til og følge opp alle lærebedriftene med de ulike miljø, kulturer, krav og forventninger som til enhver tid kreves for å være en god opplæringsbedrift. Generelt sett har opplæringsbedriftene gode rutiner, men prisen som Årets Lærebedrift er en vurdering av det mangfoldet av lærebedrifter som utfører lærlingansvar.

Som Årets Lærebedrift har Vassbakk & Stol utmerket seg i sin rolle som meget god opplæringsbedrift, ved å tilføre lærlingene og ansatte god forståelse av det å ha lærling samt det å være lærling i Vassbakk & Stol. Lærlingene får god mottakelse, der faglige ledere og instruktører deltar i oppstartsfasen, og både instruktører og ledere deltar i lærlingenes målsettinger underveis. Faglig leder har vist en utmerket evne til å vurdere hver enkelt lærlings behov, samt gjerne tilføre instruktører deltakelse i lærlingenes utfordringer.

Med dette vil Okab gratulere Vassbakk & Stol som Årets Lærebedrift for 2011

Her overrekkes prisen til Torgrim Storstein i Vassvakk & Stol (til venstre) fra Geir Boge i Okab (til høyre)

Opplæringskontroret for Anlegg- og bergfagene – OKAB
Geir Boge
Daglig leder