I Stavanger sentrum (Verksgt. 62) skal vi grave oss ned til kote -1,5. Byggegrop skal tettes med spunt, og som igjen byr på litt utfordringer mht. med hindringer i gammel sjøbunn, osv. I tillegg består 70 % av byggegropen av forurensede masser.

.
En tredjedel av byggegrop består av fjell, og sprengningsarbeid må utføres veldig forsiktig p.g.a. gammel bebyggelse. Det vil i tillegg bli god bruk for vårt sikteverk etter ferien.

Dette er ett spennende og lærerikt prosjekt midt i Stavanger Sentrum, hvor Skanska er hovedentreprenør.