Vassbakk & Stol er i gang med vintervedlikehold på Bergen Lufthavn, Flesland for Avinor.

Oppdraget for Vassbakk & Stol  er å sørge for drift av glykolsugebil, brøyting og bort kjøring av snø for flyoppstillingsplass og takseveier.
Vassbakk & Stol skal sikre lufthavnoperativ tjenester en forutsigvar tilgang til maskinoperatører, sjåfører og materiell til vintervedlikehold ved Bergen lufthavn Flesland.

Avtalen har en varighet på 3 år .
Anleggsleder: Morten Ophaug