E 134 – Førrestjørn

Fredag 22. april klippet Solveig Ege Tengesdal snora for å åpne E 134 – Førrestjørn.

Hovedmålet har vert å bedre trafikksikkerheten og bygge om krysset mellom E134 og fylkesveg 771 til et planfritt kryss. Rundt 15.000 biler kjører forbi Førrestjørn hver dag.

Tolmodige naboar

– Med så stor trafikk var vi veldig spente på trafikkavviklinga, men det har gått overraskende godt. Samarbeidet med entreprenør Vassbakk & Stol AS har vert veldig bra, og naboer og trafikanter har vert veldig tålmodige. Nå er vi glade for at alt er ferdig etter rundt et og et halvt år med anleggsarbeid, seier prosjektleder Einar Færaas i Statens vegvesen.

For Statens vegvesen er helse, miljø og sikkerhet (HMS) svært viktig. I prosjektet har det vert utfordringer med sprenging langs trafikkert veg, utfylling i Førrestjørn, omkjøring via lokalveg og oppgradering av tunnel med kort byggetid, men arbeidet har gått veldig greitt.

Fullført utan fråvær

– Vi glade for at vi ikke har hatt skader med fravær, bare to mindre skader er registrert uten fravær, forteller prosjektledaren.

Fredag ble E134 Førrestjørn offisielt åpnet klokka 11:00 av fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal. Etter åpningen ble det lunsj for inviterte gjester på Tysværtunet.

Hoved entreprenør har vert Vassbakk & Stol AS. Constrada AS /Smidt & Ingebrigtsen AS har stått for prosjekteringen. Einar Færaas og Helge Kjetilstad i Statens vegvesen har vert prosjektleder og byggeleder.

Prosjektet har kostet 127 millioner kroner. Dette inkluderer grunnerverv, prosjektering, byggekostnader, byggherrekostnader og moms. Prosjektet er betalt av Haugalandspakken og staten.

Fakta om Førrestjørn-prosjektet

Dette er litt av det som er bygd:

  • Planfritt kryss
  • Oppgradert tunnel og ny tunnelportal/bru
  • 1200 meter ny hovedveg på E134 med midtdeler
  • 600 meter med nye siderveger
  • 500 meter med støyskjermer
  • Nye busstopp med sykkelparkering
  • Gang- og sykkelveg rundt Førrestjørn
  • Landskapsoppgradering rundt Førrestjørn