Øyane DPS i Hordaland

Prosjekt Øyane DPS var en underentreprise for Skanska om ett nytt distriktspsykriatisk senter med beliggenhet på Straume.

Byggherren var Fjell Kommune og leietaker var Helse Bergen.

Vassbakk & Stol as sin jobb bestod i sprengning, graving, muring og omfattende grøftearbeid samt tilrettelegging for vei og grøntareal på området.