LÆRLINGER 2020

Som Lærling i Vassbakk & Stol vil du få mulighet til å utvikle deg i et selskap med en lang historie og et solid omdømme. Du blir en del av et stort selskap med over 600 ansatte. Vi leverer prosjekter innenfor samferdsel, industri og offentlig infrastruktur både i vår region og i landet for øvrig. 

Vi søker nå etter lærlinger for 2020 i følgende fag:

  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Vei & Anleggsfaget
  • Fjell & Bergverksfaget
  • Anleggsmaskinmekanikerfaget

Søknadsfrist: 15. Mars 2020

Kontaktpersoner:

Rogaland: Leif Arne Simonsen. Tlf.: 98234572

Hordaland: Rune Børve. Tlf.: 98234570

 


Søk på denne stillingen

Andre stillinger