Rv3/Rv25 Løten-Elverum ligger i Hedmark fylke, og veistrekningen vil forbedre forbindelsen mellom Oslo og Trondheim. Prosjektet inkluderer ca. 15 km firefeltsvei, 11 km to og tre felts vei, 7 km gangvei og sykkelsti, ny trafikkstasjon på Ånestad og ca. 30 konstruksjoner inklusiv to større viltkrysninger. Veien går stort sett i jomfruelig terreng og berører i mindre grad dagens riksvei 3 og riksvei 25. Byggetiden er anslått til ca. 2,5 år.

Kontrakten er på totalt 5,5 milliarder norske kroner, når man regner den samlede betalingen til selskapet gjennom hele kontraktsperioden. Den delen av kontrakten som knytter seg til bygging, drift og vedlikehold summerer seg til om lag 3,5 milliarder norske kroner.

 Første «spadestikk» ble tatt av samferdselsminister Ketil Solvik Olsen tirsdag 5 juni , etter 3-4 dager kommer vi til å ha mellom 50 og 55 enheter i sving på prosjektet.

Vi gleder oss!