Sikkerhet har høyeste prioritet i selskapet, og skal være en naturlig del av det arbeidet vi gjør. Vi skal sørge for at alle kommer seg like hel hjem etter en arbeidsdag hos Vassbakk & Stol.

Masseforflytning, graving og sprening; det vi jobber med i Vassbakk & Stol kan være farlig. Derfor sier vi at

Vi må skape og gjenskape sikkerhet hver dag.

 

Alle ansatte har et lovpålagt ansvar om å aktivt medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, og de har førstehåndskunnskap om potensielle farer og hvilke sikkerhetsbarrierer som kan etableres.

Vårt budskap til medarbeiderne er

  • Del kunnskapen med andre
  • Det du som kollega og enkeltperson velger å gjøre eller lar være å gjøre, betyr noe.
  • Vurder risiko
  • Gå aldri forbi, men stopp opp
  • Å rapportere farlige forhold og uønskede hendelser er å bry seg.
  • Ta ansvar
  • Engasjer deg i planlegging

Årlig sikkerhetsuke

En uke i året vies det ekstra oppmerksomhet til sikkert arbeid i alle ledd av produksjon og planlegging. I 2015 var temaet «planlegging for å fjerne de seks dødsrisikoene

Vassbakk & Stol er miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001

Skanska sin miljøpolitikk

Etiske retningslinjer (Code of conduct)

http://codeofconduct.skanska.com/nb-NO/

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven nettside_VS