Ved siste prosjekt kabelgrøft Paddevegen Sveio, passerte vi totalt på disse årene 100.000 grøftemeter. ( ca.75 mgrøft hver dag )
Vi har gravd fiber og kabelgrøfter i hele Haugaland Kraft`s forsyningsområde, i kommunene Haugesund, Karmøy, Sveio, Utsira, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne og Sauda.
Stort sett i gater, fortau og veier, men også i dyrket mark, utmark og i hager.

I tillegg til grøftene har vi hatt grunnarbeider for mange nye trafokiosker, montering av trekkekummer og småarbeid rundt om i distriktet som graving ved kabelbrudd.

Noen av våre ansatte har vært med helt fra første grøft, og har opparbeidet en solid erfaring med grøftegraving og trekking av el-kabler og fiberrør, i tillegg til å ha vært rundt om i ”alle avkroker” på Haugalandet. 
Oppdragsmengden varierer noe, men vi har stort sett hatt kontinuitet i arbeidene. Det har variert med fra en ”kabelgjeng” til to og tre gjenger samtidig.  

Pr. dato holder vi på med avslutningen på prosjektet i Sveio og en kabelgrøft på1500 m  fra Spannavarden til Aksnes i Karmøy kommune, og har bestilling på grøfter i Skudenes og i Haugesund.

Formann på anleggene har vi Odd Magne Ytreland.
Maskinfører/bas                    Eivind Sjøen
Håndmann                            Morten Engedal
Håndmann                            Kai Arne Østebøvik

I tillegg har vi innleiemaskiner, innleie på manuelt arbeid og transport.