Aga Gas skal rive en luftgassfabrikk i Sverige og flytte den til Kårstø.
V&S har ferdigplanert ca 8000 m2.

Løsmasse                     ca 11.000 m3
Sprengning                    ca 5.000 m3
Tiltransporter av stein     ca 5.000 m3

Dette ble utført på 20 arbeidsdager.
Det som vi hadde i bruk var 2 maskiner, og 6-8 lastebiler m/henger og semibil som tok seg av transporten.

Knut Terje Rundthaug kjørte boreriggen og skytebaser var Dagfinn, Olav Andre og Morten.

Når tegninger er klar, starter vi muring av ca 400 m2 naturstein.

Anleggsleder:  Andreas Skrunes
Stikking:           Dina Elise Oftedal
Bas:                  Leif Brendeland