Vi har lært masse siden oppstarten i april 2012. Den kanskje største utfordringen gjennom anleggsperioden har vært trafikkmengden vi til enhver tid har forholdt oss til.

Ifølge kontrakten med vegvesenet kunne vi stenge veien i korte perioder på 15 min. om gangen. Dette har vi heldigvis sluppet å gjøre en eneste gang. Men en god del manuell dirigering måtte benyttes.

På åpning av veien fikk vi besøk av hele Førre skole og Førre barnehagen, som hadde laget sang. Musikkorpset spilte flere sanger, og avsluttet med nasjonalsangen.

Ledelsen vil til slutt takke alle som har jobbet på anlegget, anført av formann Otto Vold. Dere har virkelig stått på og gjort en kjempejobb!