Fra Statens vegvesen deltok regionvegsjef Helge Eidsnes og avdelingsdirektør Astrid Eide.

Asbjørn Opedal i Statens vegvesen har vert prosjektleder.

– Å endelig åpne vegen er stort. Vi har bygd et flott anlegg som vi er stolte av, sier han.

– Det mest krevende var i området rundt miljødelen av Vikanestunnelen øst. Der var det store utfordringer med dårlig fjellkvalitet. I tillegg var deler av sprenginga bare ti meter fra skolen. Men alt gikk etter planen, og vi har produsert rett kvalitet til rett tid, poengterer prosjektlederen.

Vi i Vassbakk & Stol er stolte over arbeidet vi har utført.

– Ingen alvorlige hendelser på 150 000 arbeidstimer er vi fornøyde med, sier anleggsleder Andreas Skrunes.

Dette er Skjoldavik-Solheim

  • Vegprosjektet E134 Skjoldavik- Solheim er en del av stamvegen mellom Haugesund og Drammen. Prosjektet er en oppfølging av gamle veg-planer og prioriteringer
  • Vassbakk & Stol har vore hovedentreprenør
  • 2,8 kilometer ny veg med midtdeler
  • Fem kilometer med sideveger, gang- og sykkelveger, ramper og jordbruksveger.
  • Syv broer. Ei E134-bro, gang- og sykkelvegbro, bro i toplanskrysset, to broer til eiendommer. Dalabroa koblar den kommunale vegen ved kirka, og Solheimsbroa som binder fylkesvegen sammen med Skjoldastraumen
  • Vikanestunnelen 370 meter, inkludert 90 meter miljøtunnel
  • Eggjatunnelen som er 320 meter lang
  • Busslommer, rundkjøring og parkeringsplass for pendlere
  • Prisen for prosjektet er 416 millioner kroner. 360 millioner er fra Hauglandspakken, resten er statlige midler