Det skal bygges ca 2,8 km ny europaveg, 5 km tilkomst veg, to tunneler, 7 bruer og en forlenget portal/miljøtunnel på ca. 90 meter.
Kontraktsverdien er ca. 257 mill. kr.

Prosjektorganisasjonen har leid kontorer på Vikaneset i Skjold. Byggherre Statens vegvesen sitter i samme bygg. Det skal i tillegg settes opp rigg med toaletter, lomp og spis på riggområdet som ligger i veglinjen.

Første arbeid ut er skoging og utsetting av arbeidsvarsling. Det er også iverksatt mindre omleggingsarbeider for å få tilkomst til veglinjen.
Videre arbeid består av å skaffe tipper til massen som skal ut av linjen og å begynne å få stein til å lage veger og fyllinger. Betongkonstruksjonene og tunneldrivingen skal utføres av Skanska.
Arbeidet med betong starter opp allerede nå i høst og tunneldrivingen starter noen uker før jul.

Anleggsleder: Rune Stumo
Prosjektledere: Anderas Skrunes, Inge Eide og Odd Bjarne Viken

Arbeidet i Skjold skal etter planen pågå til jul i 2015.