På årsmøtet i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene i Hordaland og Nord-Rogaland torsdag kveld ble Celine Skorpen kåret til årets lærling.

– Hun lærer fort og mestrer tekniske hjelpemidler på en god måte. Hun er flink til å vedlikeholde og ta vare på maskinen, og god til å følge opp HMS. Celine er et godt forbilde for anleggsbransjen, sier juryen i sin begrunnelse.

Årets lærling får en pengepremie på 10 000 kroner og et diplom. Prisen ble delt ut av Emil Gadolin, nyvalgt leder av opplæringsutvalget i Hordaland fylkeskommune.

Juryens begrunnelse:

  • Meget pliktoppfyllende og ryddig ungdom
  • Lite fravær og kommer alltid presis på jobb
  • Svært sosial og godt likt blant alle ansatte
  • Tar ansvar, er ikkje redd for å gi klare beskjeder
  • Viser god faglig utvikling og stor interesse for faget
  • Lærer fort og mestrer tekniske hjelpemidler på en god måte
  • Flink til å vedleikeholde og tar vare på maskinen
  • God til å følgje opp regelverk i forbindelse med HMS og sikkerhetsarbeid
  • Passer også på medarbeidere i forbindelse med HMS
  • Celine er er godt forbilde for anleggsbransjen

Vi er veldig stolte og sender våre gratulasjoner til Celine.

Celine VS