15 mann fra Haugesund Brann og redningstjeneste sto for den faglige delen av øvelsen.

Scenario var en kollega på prosjektet som hadde fått et 1200 kg betongrør over begge bein. Brannvesenet skulle stå for frigjøring av den skadede, ved bruk av utstyr som de har tilgjengelig på utrykningskjøretøyene.

V&S ansatte hadde oppgaven med å få den skadde kollegaen over på båre og fraktet opp av grøften til ventende ambulansepersonell.