Den største utfordringen vi har i dette prosjektet er fylling i sjø. Sjøbunnen er forurenset og må tildekkes med duk. Denne duken har vi fått spesialsydd hos Mørenot i tråd med våre innmålinger av fyllingstopp, samt loddinger i sjø etc.
Det totale arealet på duken er ca 3000m2.
Under montering av denne duken, samt 180 lm siltgardin har vi vært heldige med været, slik at disse nå er montert.

Oppå denne duken skal vi legge et 30cm lag med pukk. Vi har engasjert Knutsen Tug AS til å hjelpe oss med dette arbeidet og vi bruker en liten lekter på ca 70 tonn med en graver på 14 tonn. Pukken ligger på kaien og vi starter ytterst slik at vi får ”låst av” den forurensede massen under duken.
I tillatelsen fra Fylkesmannen ligger det strenge krav til dokumentasjon. Vi har derfor engasjert et dykkerfirma til å filme når duken er lagt ut, samt etter at pukken er på plass.

Etter at fyllingen er lagt ut og komprimert, skal vi mure en kaifront fra cote -2 til cote 0.
Ølen Betong støper betongblokker 2x1x1 m som legges i bunn, samt 2 skift 2x1x 0,5 som legges i forbandt på topp.

Utenom dette er jobben rimelig tradisjonell slik som riving av eksisterende bygninger , sprengning, fylling, grøfter, pumpestasjoner, natursteinsmurer osv.

Det er ca 28000m3 sprengning i prosjektet.

Ettersom vi jobber mot sjø fokuserer vi veldig på hyppige sikker jobb analyser . Vi skal ikke ha noen ulykker på denne jobben.

Kontraktsum: ca 20mill

Anleggsleder: Knut David Vea

Formann: Leif Inge Stange.