Byggherre:      Heldal Eiendom AS

Prosjektet Brennhaugen er en underentreprise for Constructa Entreprenør AS.

Tot. kontraktssum eks. mva kr. 10 712 490,-

Prosjektet omfatter:

  • Sprengning og utgraving av tomt til 26 terrasseleiligheter
  • Gangstier
  • Ny adkomstvei fra Fv 582 Storetveitveien til tomt
  • Nytt kryss inkl. signalanlegg i Fv 582
  • VA anlegg og kabelgrøfter – overvann, fordrøyingsmagasin, vann og spillvann

 

Anleggsleder Jostein Mjelstad, formann Eivind Brekke

For mer informasjon www.brennhaugen.no